صفحه اصلی > اخبار دانشکده بهداشت 


لزوم انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از طریق سامانه هم آوا
 
.

تاریخ درج خبر : 1400/10/06  |  کد خبر : ٢٦٣٣٧ | تعداد نمایش خبر : 76
 

 


خروج