صفحه اصلی > اخبار دانشکده بهداشت 


1- فراخوان جشنواره هفته پژوهش استاني 1400 2- فر اخوان انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاهی 1400
 

**** فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاهی 1400

 

باسلام و آرزوی تندرستی؛

   احتراماً، نظر به برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در نیمه دوم آذرماه هر سال و تقدیر از پژوهشگران دانشگاه به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و مقام پژوهشگر، بدینوسیله از شما پژوهنده محترم دعوت می شود آثار و مدارک پژوهشی خود را به شرح ذیل که در بازه زمانی اول مهرماه 1399 لغایت 31 شهریور ماه 1400 به انجام رسانده اید، حداکثر تا تاریخ 1400/08/10 به واحد کارشناسان پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحویل نمایید. بدیهی است آثاری که پس از این تاریخ ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. ضمناً یادآوری می نماید که تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و این نکته را نیز باید در نظر داشت که تمامی فعالیت های پژوهشی بایستی به نشانی(Affiliation) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ثبت رسیده باشد.

مدارک لازم:

1-  مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی؛

*گواهی پذیرش مقاله(Acceptance) پذیرفته نمی شود.

2- فناوری (نوآوری، اکتشاف، طراحی نرم افزار، اختراع ثبت شده و Patent )

3-طرح های مصوب پژوهشی خاتمه یافته ؛

4-مقالات ارائه شده در همایشهای علمی داخلی و خارجی ؛

5-مقامهای کسب شده در جشنواره های رازی، خوارزمی و سایر جشنواره های بین المللی ؛

6-تألیف و ترجمه کتاب،

7-عضویت فعال در شوراها و کمیته های وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ؛

8-داوری کتب تخصصی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی ؛

 

تبصره 1تمامی فعالیتهای پژوهشی انجام شده می بایست در بازه زمانی 1399/07/01 لغایت 1400/06/31 و با Affiliation  صحیح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ثبت رسیده باشند.

تبصره 2به فعالیتهای پژوهشی که سال قبل در جشنواره هفته پژوهش، امتیاز گرفته اند، امتیازی تعلق نمی گیرد.

تبصره 3 : به هر فعالیت پژوهشی، فقط یک بار امتیاز تعلق می گیرد.

 تبصره 4مهلت ارسال مدارک و مستندات محققین حداکثر تا 1400/08/10 به کارشناس مسئول امور پژوهشی مربوطه در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد. پس از این تاریخ مدارک و مستندات جدیدی پذیرفته نمی شود.

1- آئین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

2- دستورالعمل اجرایی انتخاب کمیته تحقیقات دانشجویی برتر

3-  فرم ثبت نام در قسمت پژوهشگر برتر

4-  فرم ثبت نام در قسمت فناور برتر

5-  فرم ثبت نام در قسمت کتاب برتر


********************************* *********************************** *********************************************** ****************************************************** 

 

فراخوان انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده استانی در سال 1400

 

    باسلام و آرزوی تندرستی؛

    احتراماً، نظر به برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در آذرماه سالجاري و تقدير از پژوهشگران برتر استانی، به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و مقام پژوهشگر، بدینوسیله از شما پژوهنده محترم دعوت می شود ضمن مطالعه دستورالعمل مربوطه(پیوست)، آثار و مدارک پژوهشی خود را بر اساس پرسشنامه (پیوست) که در بازه زمانی 5سال اخیر منتهی به مهرماه 1400 به انجام رسانده اید، حداکثر تا تاریخ 1400/08/10 به اداره کارشناسان پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحویل نمایید. بدیهی است آثاری که پس از این تاریخ ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.   

مهمترین نکات دستورالعمل مربوطه به شرح زیر می باشد:

1-   فعالیت های پژوهشی و فناوری انجام شده باید طی 5سال منتهی به مهر ماه سالجاری(از 1395/06/31 لغایت 1400/06/31) صورت گرفته باشد.

2-   پژوهشگران معرفی شده علاوه بر احراز شرایط دستورالعمل مربوطه باید در رشته موضوعی خود از شاخص های کیفی نظیر شاخص هرش(H-index) و میزان ارجاعات (Citation) بالا برخوردار باشند و نباید در نشریات نامعتبر مقاله داشته باشند.

3-   بر اساس تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده، افرادی که در گذشته به عنوان پژوهشگر یا فناور برتر استانی انتخاب شده اند، نمی توانند مجدداً به عنوان برگزیده انتخاب شوند.

 

1-      پرسشنامه

 

منبع: وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 

 

 

 

 


 

تاریخ درج خبر : 1400/07/21  |  کد خبر : ٢٤٥٠١ | تعداد نمایش خبر : 185
 

 


خروج