ایران-هرمزگان-بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی-نرسیده به بیمارستان شهید محمدی-انتهای کوچه بوستان دهم-دانشکده بهداشت


      33338583-076                            شماره داخلی: 269   33338584-076                           کد پستی: 7919916753


      Email: zrasooli2009@yahoo.com
 لطفاً پیشنهادات، نظرات اصلاحي، انتقادات و همچنين فايلهاي مورد نظر خود را جهت درج در وب سايت media lab به آدرس الكترونيك فوق ارسال فرماييد. 


                                                                                                                                                                                      با تشکر