مهندسی بهداشت محیط

شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن ، از طریق شناسایی عوامل زیان آور و آلاینده محیط ، با انجام فعالیت های برنامه ریزی ، طراحی ،اجرایی ، نظارتی ، ارزشیابی ، مدیریتی و آموزشی بر مبنای معیارهای علمی ، اثرات   مخاطره آمیز و زیان آور آلاینده ها را کنترل و یا از انتشار آنها در محیط زیست جلوگیری نموده و باعث ارتقاء فرهنگ بهداشت   محیط و سطح سلامت جامعه شده و گام های موثری در زمینه حفاظت از محیط زیست بر می دارند 

در حال حاضر این دانشکده در  مقطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد این رشته دانشجو می پذیرد 

اعضای هیئت علمی گروه بهداشت محیط

امکانات وتجهیزات آزمایشگاهی :

  • کارگاه نقشه کشی
  • کارگاه لوله کشی و موتور تلمبه
  • آزمایشگاه هیدرولیک
  • آزمایشگاه بهداشت آب و فاضلاب